“Searching for quality and timely working printing house we tried out many printing-houses. After we have printed a brochure at Judex, afterwards we have ordered another one, and still another one, and eventually Judex became our “staff” printing-house: all the works ordered are always high-quality and timely done. It is worth noting that prices at Judex are really attractive and competitive – very rarely other printing-houses can offer the same or lower prices. Threfore we recommend Judex as a trustworthy and reliable partner".

Vytautas Žydonis,
Manager of UAB Krinona


ES Parama

 

 

 

TECHNOLOGINIŲ EKOINOVACIJŲ DIEGIMAS UAB JUDEX SPAUDA

Projekto kodas 03.3.2-LVPA-K-837-03-0070

 

Projekto tikslas yra atlikti technologines ekoinovacijas, kurios padės sumažinti įmonės sukeliamą neigiamą poveikį aplinkai modernizuojant gamybinį procesą.

 

Pagrindinė projekto veikla – įrangos (įrenginių įsigijimas) Projekto tikslams pasiekti reikalinga įsigyti spausdinimo  įrangą, kuri leis modernizuoti įmonės gaminamų gaminių gamybos technologiją.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 49 mėn. Projekto vertė – 2.211.310 EUR.

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Projekto vykdytojas:

UAB Judex Spauda

© 2011 - 2024 / Visos teisės saugomos.
JUDEX spauda
Post a message
Please complete this form in the near future we will contact youSend a query