There are two main reasons why all our print work offered to our clients is trusted to UAB Judex spauda. Firstly, all the orders are processed quickly and the final product is always of the highest quality. And secondly, they provide professional counselling on printing options and layout issues.

We committed all our print work for the professional team of specialists at UAB Judex spauda. We appreciated quick and quality work, and especially the attention paid to us as a client, therefore we intend to continue to cooperate with this company in the future.

Saulius Akelaitis,
Director of UAB Lacio


ES Parama

 

 

 

TECHNOLOGINIŲ EKOINOVACIJŲ DIEGIMAS UAB JUDEX SPAUDA

Projekto kodas 03.3.2-LVPA-K-837-03-0070

 

Projekto tikslas yra atlikti technologines ekoinovacijas, kurios padės sumažinti įmonės sukeliamą neigiamą poveikį aplinkai modernizuojant gamybinį procesą.

 

Pagrindinė projekto veikla – įrangos (įrenginių įsigijimas) Projekto tikslams pasiekti reikalinga įsigyti spausdinimo  įrangą, kuri leis modernizuoti įmonės gaminamų gaminių gamybos technologiją.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn. Projekto vertė – 2.211.310 EUR.

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Projekto vykdytojas:

UAB Judex Spauda

© 2011 - 2023 / Visos teisės saugomos.
JUDEX spauda
Post a message
Please complete this form in the near future we will contact youSend a query